فواید (cinnamon) دارچین برای معده

5472
graphicstock.com
graphicstock.com

افزودن (cinnamon) دارچین به رژیم غذایی موجب خنک شدن بدن و معده تا ۲ درجه می شود و این ادویه می تواند در بهبود کلی سلامت بدن نقش داشته باشد.
مطالعه جدید پژوهشگران استرالیایی نشان میدهد افزودن (cinnamon) دارچین به رژیم غذایی موجب بهبود فعالیت سیستم گوارش میشود

پژوهشگران دانشگاه RMIT استرالیا به سرپرستی یک محقق ایرانی دریافته اند افزودن (cinnamon) دارچین به رژیم غذایی موجب خنک شدن بدن و معده تا ۲ درجه می شود و این ادویه می تواند در بهبود کلی سلامت بدن نقش داشته باشد.

پژوهشگران در این مطالعه از خوک ها استفاده کردند و دریافتند (cinnamon) دارچین موجب حفظ یکپارچگی دیواره معده میشود زمانیکه خوک ها غذا می خورند، گازهای دی اکسیدکربن در معده شان افزایش می یابد، اما افزودن (cinnamon) دارچین به خوراک آنها موجب کاهش تولید این گاز شده و سپس معده در طول روند هضم خنک میشود

کوروش کلانترزاده، سرپرست تیم پژوهش، در این باره می گوید: «زمانیکه خوک ها داغ می کنند، نفس کشیدن شان سریع و کوتاه می شود، و در نتیجه تولید CO۲ افزایش می یابد. با وجود مصرف (cinnamon) دارچین، میزان گاز CO۲ به مراتب کاهش می یابد. این وضعیت نه تنها موجب خنک شدن خوک ها شده بلکه در سلامت عمومی هم بهبود قابل توجهی حاصل میشود»

- Advertisement -

نتایج این مطالعه حیوانی در نهایت دیدگاه جالبی را در مورد عملکرد و سلامت معده انسان در اختیار ما می گذارد.

نظر دهید

لطفا نظر خود را بدهید !
نام خود را وارد کنید