درمان ۶۰ ثانیه‌ای گردن درد و گرفتگی گردن که بسیار موثر است و معجزه می‌کند

4601
graphicstock.com

درمان ۶۰ ثانیه‌ای گردن درد و گرفتگی گردن که بسیار موثر است و معجزه می‌کند

یک دقیقه کافی است تا با استفاده از این تکنیک درد گردن را از بین ببرید. ابتدا تعیین کنید کدام سمت گردن درد می‌کند. اگر در سمت چپ است، از دست چپ‌تان استفاده کنید. اگر سمت راست گردن‌تان درد می‌کند، از دست راست‌تان استفاده کنید.

با استفاده از انگشتان‌تان مستقیما نقطه‌ی درد یا گره را فشار دهید تا وقتی که فشار کافی حس کنید اما درد شدیدی نداشته باشد. سرتان را به جهت عکس محل درد بچرخانید، چانه‌تان را به صورت مورب به سمت زیر بغل‌تان پایین بیاورید. این گام‌ها را حدود ۱۵-۲۰ بار پشت سر هم تکرار کنید. در طول روز این کار را تکرار کنید تا ماهیچه‌هایتان را آرام نگه دارید.

وارد کردن فشار به نقطه‌ی درد در حین فعال کردن آن ماهیچه، می‌تواند به غیرفعال ساختن درد کمک کند. اگر دست‌تان به محل درد نمی‌رسد، یک توپ تنیس را روی آن قرار دهید و به دیوار تکیه دهید تا فشار کافی به آن وارد شود. اگر این کار کمکی به شما نکرد، از تکنیک زیر استفاده کنید.

- Advertisement -

کشش برای تسکین درد و گرفتگی گردن

کشش ماهیچه‌های گردن می‌تواند آن‌ها را آرام و درد و تنش را دور کند. در حین رانندگی یا پشت میز کامپیوتر این حرکات کششی ساده را انجام دهید:

– صاف بشینید، هردو تیغه‌ی شانه را بهم بفشارید و بعد به حالت اول برگردید – ۱۰ بار

– شانه‌هایتان را به عقب و پایبن بچرخانید ـ ۱۰ بار

– آهسته گوش‌تان را روی شانه‌تان بگذارید ـ ۱۰ بار

– به آرامی پشت سرتان را روی پشتی صندلی خودرو فشار دهید و ۳۰ ثانیه در همین حالت بمانید. اگر در خودرو نیستید، سعی کنید پشت سرتان را روی دست‌هایتان فشار دهید.

اگر از درد کمر هم رنج می‌برید، حرکات یوگا را برای تسکین درد کمر امتحان کنید.

نظر دهید

لطفا نظر خود را بدهید !
نام خود را وارد کنید