منتخب هابفا

توصیه هایی برای قطع کردن سکسکه

0
استرس یکی از عوامل ایجاد سکسکه است و همچنین تند غذا خوردن یا نوشیدن مایعات خیلی سرد و یا داغ نیز باعث سکسکه میشود...