منتخب هابفا

بيماري هایی که با ورزش درمان می شوند

0
ورزش، عمر را طولاني تر مي کند، باعث کاهش وزن مي شود و به تقويت قلب کمک مي کند اگرچه بهترين درمان ورزش...